Hvorfor foretage en ejendomsvurdering?

Med den nye vurdering 2013 kommer du som virksomhed med stor sandsynlighed til at betale for meget i skat.

Skat har med de nye ejendomsvurderinger, gennemgående sænket disse ejendomsvurderinger. Vi tilbyder at foretage en gratis screening af din ejendom for at undersøge om der kan klages over vurderingen af den, hvis du sender os en vurderingsmeddelelse.

Findes det at ejendomsvurderingen er til at påklage, bliver arbejdet udført efter "no cure no pay" princippet, hvor vores honorar blot udgør en andel af den besparelse, der opnås det første år.

Aktuelt

Skat har for de ejendomme, hvor der er sket fysiske- eller planmæssige ændringer, udsendt en ny 2013-vurdering. Vi har haft en del af de nye vurderinger til gennemsyn og erfaringerne er, at mange er behæftet med fejl og bør påklages. Også med den nye 2013-vurdering kommer mange til at betale for meget i ejendomsskat. Du har mulighed for at få afklaret om din nye 2013-vurdering er forkert, ved at indsende den på info@danskejendomsforvaltning.dk. Når vi har modtaget vurderingsmeddelelsen (alle sider) gennemgår vi den og melder tilbage, om den er behæftet med fejl og bør påklages. Denne ydelse udfører vi selvfølgelig uden beregning.

Erfaringerne fra arbejdet med 2012-vurderingerne er indtil ultimo august 2014, at 62 % af sagerne er afsluttet og der i gennemsnit er opnået en nedsættelse på 26 % af den offentlige vurdering.